کلیدواژه‌ها = آبراه‌های بین‌المللی
کنوانسیون ویژه مقابله با دزدی دریایی؛ از ضرورت‌ تا الگوی پیشنهادی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

سید سجاد کاظمی؛ سید رضا احسان پور