کلیدواژه‌ها = جنایت علیه بشریت
تأملی بر جنایت نابودسازی در حقوق کیفری بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-29

مریم شیریان نسل