کنوانسیون ویژه مقابله با دزدی دریایی؛ از ضرورت‌ تا الگوی پیشنهادی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16

سید سجاد کاظمی؛ سید رضا احسان پور


بررسی مجازات مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۷

دوره 1، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-9

سمانه خانلرتبار؛ رضا نصیری لاریمی


مروری بر خاستگاه و تحولات قوانین ضد تروریسم در کانادا

دوره 1، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-15

سید رضا احسان پور؛ احمد امی؛ علیرضا شکربیگی


جنایات جنگی در حقوق کیفری افغانستان با نگاهی به حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 3، مهر 1402، صفحه 11-23

اسلام الدین همدل؛ کیومرث کلانتری


موانع استرداد در حقوق کیفری ایران و بین‌الملل

دوره 1، شماره 2، تیر 1402، صفحه 13-30

مهدی مدیحی طامه


تأملی بر جنایت نابودسازی در حقوق کیفری بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-29

مریم شیریان نسل


قاعده نفی سبیل و بی‌کیفرمانی در حقوق کیفری بین‌الملل

دوره 1، شماره 2، تیر 1402، صفحه 43-56

الهام توحیدی نژاد؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی


حفظ هویت بزه‌دیده و شاهد در نظام‌کیفری بین‌الملل

دوره 1، شماره 4، دی 1402، صفحه 43-55

ارحام هاشم پور؛ بهارک شاهد


بررسی تطبیقی تعقیب مخفیانه از منظر حقوق کیفری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-59

سید محمد جواد رضوی؛ علی غلامی


جنایت بر آنانسفالیک‌ها در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 1، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-63

رحمت الله رضایی؛ رضا صادق نژاد


بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و آمریکا در پرتو رویه قضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 79-93

سید ابراهیم قدسی؛ مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهادری


صلاحیت دیوان کیفری بین المللی درباره جنایات جنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

سارا رستمی