اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

shakeri_criminallawyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر سید رضا احسان پور

حقوق کیفری و جرم‌شناسی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

shahed.ac.ir/hum/ehsanpour/Pages/Home.aspx
ehssanpourshahed.ac.ir
0000-0001-9135-3968

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

shakeri_criminallawyahoo.com

دکتر همایون مافی

حقوق بین الملل استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=400&mod=bcv&slc_lang=fa&sid=1
mafiujsas.ac.ir


دکتر همایون مافی استاد تمام دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وکیل پایه یک دادگستری است. وی مقطع کارشناسی حقوق را در سال ۱۹۸۷ میلادی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند و برای ادامه تحصیل عازم هلند شد. در سال ۱۹۹۵ میلادی از دانشگاه ماستریخت هلند در مقطع کارشناسی ارشد با تمرکز بر پایان نامه خود در رشته حقوق تجارت بین الملل فارغ التحصیل گردید. دکترای تخصصی حقوق تجارت بین الملل را به زبان انگلیسی در سال ۱۹۹۹ از دانشگاه نیمخن هلند أخذ کرد. بخشی از مطالعه تحقیقات رساله دکترای او در کتابخانه کنگره و کالج ویلیام و مری(William and Mary ) در ایالات متحده آمریکا انجام شده است. وی اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است و دروس حقوق تجارت بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی و متون حقوقی را تدریس می کند.

دکتر علی غلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

1355gholamigmail.com
0000-0002-1970-9015

دکتر جمال بیگی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

jamalbeigiiau-maragheh.ac.ir
0000-0002-2379-2309

دکتر ابراهیم یاقوتی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

yaghouti2010yahoo.com
0000-0003-2091-5374

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هاکان هاکاری

حقوق کیفری استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه اوزیگین، ترکیه.

wwwarvx.ozyegin.edu.tr/tr/akademik-kadro/hakanhakeri
cezahukukugmail.com
0000-0001-6699-1642

دکتر ینر انور

حقوق عمومی استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه اوزیگین، ترکیه.

www.ozyegin.edu.tr/tr/akademik-kadro/yenerunver
yene.unverozyegin.edu.tr
02165649000
0000-0003-4311-1176


Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver is the founding Dean of the Faculty of Law at Özyeğin University, and has been serving as the dean since May 5, 2011. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver has also been serving as a member of the Senate and the Executive Board at Özyeğin University, as well as several editorial boards since May 5, 2011. He is also the founding Director and Chairman of the Executive Board at the German Law Research Center (Forschungszentrum für deutsches Recht –FZfDR-), and a member of the Enrollment Quality Commission at Özyeğin University.

دکتر علاء الدین ملک‌اف

حقوق اسلامی دانشیار، آکادمی ملی علوم آذربایجان، جمهوری آدربایجان.

aladdin.malikovgmail.com
0000-0001-5830-6746

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

kalantarnit.ac.ir