کنوانسیون ویژه مقابله با دزدی دریایی؛ از ضرورت‌ تا الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

در عرصه بین‌المللی تمهیداتی چه در سطح کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و چه در سطح شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌های متعدد و در نهایت از طریق همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه کیفری با پدیده دزدی دریایی پیش‌بینی گردیده ولی تحولات صورت گرفته طی سال‌های اخیر در نحوه و میزان حملات دزدان دریایی جامعیت مقررات موجود را زیر سؤال برده و تصویب سند جدیدی که اختصاصاً به پدیده دزدی دریایی بپردازد را ضروری ساخته است. حقوق بین‌الملل موجود هرچند متضمن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی به‌طور کلی است اما این مقررات فاقد سازوکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی نوین در مناطق مختلف دریایی ازجمله آب‌های جنوب شرق آسیا، سواحل سومالی، خلیج عدن و خلیج گینه می‌باشد. برای مقابله مؤثر با این پدیده نمی‌توان به سازوکارهای سنتی حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل محدودیت‌های اسناد بین‌المللی موجود در زمینه مقابله با دزدی دریایی و ضرورت تدوین و تصویب یک سند بین‌المللی اختصاصی ویژه دزدی دریایی پرداخته و در ادامه الگویی پیشنهادی برای این سند نیز مورد پیشنهاد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Special Convention against Piracy; From necessity to the proposed pattern

نویسندگان [English]

  • seyed Sajjad Kazemi 1
  • Seyed Reza Ehsanpour 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanity, Malayer University, Malayer, Iran.(Correspounding Author)
2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the international arena, arrangements have been made, both at the level of conventions such as the 1982 Convention on the Law of the Sea and at the level of the Security Council, with the adoption of numerous resolutions and finally through international and regional cooperation to combat piracy. And the extent of pirate attacks has called into question the comprehensiveness of existing regulations and necessitated the adoption of a new document specifically dealing with the phenomenon of piracy. Existing international law, although it contains provisions for combating piracy in general, lacks the necessary and sufficient mechanisms to combat modern piracy in various maritime regions, including the waters of Southeast Asia, the coasts of Somalia, the Gulf of Aden and the Gulf of Guinea. To deal effectively with this phenomenon, it is not possible to rely on the traditional mechanisms of international law regarding the rights governing piracy. In the present study, using descriptive-analytical method and using library resources, the limitations of international documents in the field of piracy and the need to develop and approve a specific international document on piracy have been discussed and a proposed model for this document has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piracy
  • Convention
  • Impunity
  • International Waterways