درباره نشریه

 فصلنامه «حقوق جزای بین‌الملل» در 1400/07/19به شماره ثبت 88874 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس گردید و در بهار (فروردین) 1401 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. این نشریه هدف خود را کشف و گسترش مرزهای حقوق جزای بین الملل قرار داده و قلمرو آن، مطالعه، بررسی، تطبیق و نیز تقابل آموزه‌های حقوق جزای بین‌الملل با دیگر رشته‌های مرتبط است.
- مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند.

  • پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان می‌‎باشد.
  • این نشریه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار (COPE)  بوده و از منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.