حکومت جهانی آمریکا با فناوری هارپ؛ مقابله با جنایات بین‌المللی با راهبرد جهاد تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

هراس یهودیان از ظهور منجی عالم بشریت با نشانه‌هایی که در روایات معرفی شده است باعث اقدامات وحشیانه بر علیه جهانیان شده و آنها به دلیل حفظ موجودیت خود از هیچ اقدامی چشم پوشی نکرده‌اند. یکی از مهمترین این اقدامات، تشکیل حکومت واحد جهانی و هدف از آن نیز مقابله با ظهور منجی عالم بشریت می‌باشد. فناوری هارپ به‌عنوان تکنولوژی نوظهور، با کاهش جمعیت، این امر را برای آنها آسان کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی حکومت جهانی آمریکا با فناوری هارپ و مقابله با آن با راهبرد جهاد تبیین می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از این مطلب است که فناوری هارپ عاملی برای رسیدن به حکومت جهانی بوده و در این بین، فریضه جهاد تبیین که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده است می‌تواند راهبردی مناسب برای مقابله با اهداف آمریکا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

USA's Global Government with HAARP Technology; Countering International Crimes with Jihad Strategy

نویسنده [English]

  • Mahdi Omani
Ph.D, Department of Criminal Law & Criminology, Law Research Center, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

The American statesmen's fear of the appearance of the savior of the human world with the signs that have been introduced in the narrations has caused brutal actions against the world and they have not given up on any action due to the preservation of their existence. One of the most important measures is the formation of a single global government and its purpose is to counter the emergence of the savior of mankind. HAARP Technology has made this easy for them by reducing the population. The main purpose of this article is to examine the world government of the United States with HAARP Technology and to confront it with the Jihad strategy. The research method is descriptive and analytical. The findings of the research indicate that HAARP Technology is a factor in achieving global governance, and in the meantime, the duty of explaining jihad, which has been emphasized many times by the Supreme Leader can be a suitable strategy to counter USA's goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HAARP Technology
  • World Government
  • USA
  • International Crimes
  • Explanation Jihad