جنایت بر آنانسفالیک‌ها در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

آنانسفالی یک نقیصه جنینی است که به‌طور خلاصه به‌عنوان یک ناهنجاری لوله عصبی توصیف می‌شود و باعث رشد ناقص مغز، نخاع و جمجمه می‌شود که ممکن است به‌عنوان ویژگی‌های فیزیکی در مغز یا نیمکره‌های مغزی و استخوان‌های جمجمه به صورت کامل ظاهر نشود. پوست سر جنین‌هایی که به این وضعیت مبتلا می‌شوند، معمولاً هنوز در محیط داخل رحمی یا پس از زایمان هستند و با نابینایی، ناشنوایی، بی‌هوشی و به‌ویژه ناتوانی در احساس و تعامل با دنیای اطراف مشخص می‌شوند. حتی با عدم رشد مناسب مغز، یافتن جنین‌های آنانسفالیک که رشد سیستم قلبی- عروقی، ریه، کبد و غیره را نشان می‌دهند، در دوران بارداری معمولاً چند دقیقه یا چند روز پس از تولد فعال می‌مانند. شورای پزشکی فدرال طی قطعنامه 1.752/2004، جنین ناهنجار مبتلا به آنانسفالی را دقیقاً به دلیل عدم رشد کامل مغز یا فعالیت الکتریکی مغز جنین را مرگ مغزی نامید و جنین آنانسفالیک را مادون انسان توصیف می‌کند. در این مقاله سعی برآن است که جایگاه حقوقی این بیماران که با توجه به شرایطشان ذاتاً می‌توانند اهداء کنندگان عضو خوبی محسوب شوند، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime against Anencephalics in Iranian and US Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Rezaei 1
  • Reza Sadeghnezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, University of Payame Noor, Tehran, Iran.
2 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Anencephaly is a fetal defect that is briefly described as a neural tube abnormality and causes incomplete development of the brain, spinal cord, and skull, which may appear as physical features in the brain or cerebral hemispheres and bones. The skull does not appear completely. The scalp of the fetuses affected by this condition are usually still in the intrauterine environment or after birth and are characterized by blindness, deafness, anesthesia and especially the inability to feel and interact with the surrounding world. Even with the lack of proper brain development, anencephalic fetuses show development of the cardiovascular system, lungs, liver, etc., and usually remain alive for a few minutes or days after birth. The Federal Medical Council, in Resolution 1.752/2004, called the abnormal fetus with anencephaly as brain death precisely because of the complete lack of brain development or electrical activity of the brain. In this article, the legal status of these patients, who can be considered good organ donors due to their conditions, is investigated in the legal system of Iran and US.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anencephalics
  • Iranian Criminal Law
  • US Criminal Law