مروری بر خاستگاه و تحولات قوانین ضد تروریسم در کانادا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و تصویب قانون میهن‌پرستی در ایالات‌متحده، کانادا نیز در همین سال در اقدامی مشابه قانونی ضد تروریسم را مورد تصویب قرار داد. این قانون بیش از آنکه خود قانونی مستقل در خصوص مبارزه با تروریسم باشد به اصلاح قوانین موجود و رفع خلأها و تقویت آن‌ها جهت مقابله با تروریسم پرداخته است. قسمت نخست قانون C- 36 به ارائه تعریفی جامع از تروریسم پرداخته و فعالیت‌های تروریستی را در کنار گروه‌های تروریستی مورد تبیین قرار داده است. چندین حادثه تروریستی در اواخر اکتبر 2014، موجب شد اهمیت نیاز به قانون جدید ضد تروریسم در کانادا برجسته گردد. در این راستا قانون‌گذار کانادا مجدداً لایحه قانونی C- 51 را این‌بار نیز جهت رفع نقایص موجود در قانون ضد تروریسم سابق و همچنین سایر قوانین پراکنده مربوطه به تصویب رساند. این قانون جامع‌ترین اصلاح صورت گرفته بر قانون ضد تروریسم 2001 کانادا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Origin and Developments of Anti-terrorism Laws in Canada

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Ehsanpour 1
  • Ahmad Ommi 2
  • Alireza Shekarbeigi 3
1 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Following the September 11, 2001 terrorist attacks and the passage of the Patriot Act in the United States, Canada passed a similar anti-terrorism law. Rather than being an in dependent counterterrorism law itself, it has reformed existing laws and eliminated gaps and strengthened them to counter terrorism. The first part of the C-36 law provides a comprehensive definition of terrorism and explains terrorist activities alongside terrorist groups. Several terrorist incidents in late October 2014 highlighted the importance of the need for a new anti-terrorism law in Canada. In this regard, the Canadian legislature re-enacted the C-51 bill this time to address flaws in the former anti-terrorism law as well as other relevant sporadic laws. The law is the most comprehensive amendment to Canada's 2001 counterterrorism law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterterrorism
  • Encouraging Terrorism
  • Extremism
  • Canada