بررسی تطبیقی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی در ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایران.

چکیده

یکی از اصول بنیادین در دادرسی منصفانه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به این حق مهم به‌عنوان یک ابداع جدید اشاره شده و عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان و بی‌اعتباری تحقیقات دانسته شده است. بررسی تطبیقی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با سیستم حقوقی کشور انگلستان به صورت یک کار پژوهشی انجام شده و محقق به این نتیجه رسیده است که ایران نه تنها مانند کشورهای انگلستان این حق را پذیرفته بلکه یک مرحله پیش‌تر رفته و در همان آغاز دستگیری نیز این حق مهم را برای متهم به رسمیت شناخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Lawyer's Role in Preliminary Investigations in Iran and UK

نویسندگان [English]

  • Amin Amirian 1
  • Mahshid Yaraghi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

One of the founding principles of fair trial lawyer in the right to stage is a preliminary investigation. In the Criminal Procedure Code of 2013, this important right has been referred to as a new invention and the absence of a lawyer in preliminary investigations has led to the invalidity of the investigations. A comparative study of the presence of a lawyer in the preliminary investigation phase with the UK legal system has been carried out as a research work and the researcher has concluded that Iran has not only accepted this right like the Countries of the United Kingdom, but has gone one step further and at the beginning of the arrest has recognized this important right for the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawyer
  • Preliminary Investigations
  • Iran
  • UK