محدودیت‌های آزادی بیان از نگاه حقوق اسلامی و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

آزادی بیان از حقوق ذاتی و اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده است و از اینرو در حقوق اسلامی، آزادی بیان از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی محدودیت‌های آزادی بیان از نگاه حقوق اسلامی و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این پژوهش با استفاده از آرای فقها و حقوقدانان اسلامی و مستندات مرتبط با آن در صدد تبیین محدودیت‌های آزادی بیان ازنظر حقوق اسلامی و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است. آزادی بیان از مسائل مهم حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته است و ازنظر حقوق اسلامی آزادی بیان دارای محدودیت‌های است که عبارت از ممنوعیت اغواء، شایعه‌پراکنی، تهمت، توهین به افراد و مقدسات و... می‌باشد. اگر شخصی در جامعه به حریم دیگران تجاوز نماید حکومت اسلامی وظیفه دارد آزادی بیان او را محدود نماید و شخص را تحت پیگرد قانونی و مجازات اسلامی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Limitations of Freedom of Expression from the Point of View of Islamic Law; Comparing to the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Ph.D, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanity, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Freedom of speech is one of the fundamental human rights that is addressed in the Universal Declaration of Human Rights. And therefore, in Islamic law, freedom of speech has a special place. The purpose of this research is to examine the limitations of freedom of expression from the point of view of Islamic law and to compare it with the Universal Declaration of Human Rights. This research was conducted using the opinions of Islamic jurists and jurists and related documents in order to explain the limitations of freedom of speech in terms of Islamic law and its adaptation to the Universal Declaration of Human Rights, and the necessary information was collected, analyzed and analyzed. Freedom of expression is one of the important issues of human rights, which is discussed in the Universal Declaration of Human Rights, and according to Islamic law, freedom of expression has limitations, which include; The prohibition of seduction, spreading rumors, slander, insulting people and holy things, etc. If a person in society violates the privacy of others, the Islamic government has the duty to limit his freedom of speech and subject the person to legal prosecution and Islamic punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Freedom of Expression
  • Islamic Rights
  • Human Rights