نویسنده = رضا صادق نژاد
جنایت بر آنانسفالیک‌ها در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 1، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-63

رحمت الله رضایی؛ رضا صادق نژاد