موانع استرداد در حقوق کیفری ایران و بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تعهد به استرداد یا محاکمه مجرمین و متهمین از سوی دولت‌های متعاهد، از موضوعات تاثیرگذار بر معاضدت قضایی دولت‌ها می‌باشد. قوانین داخلی و معاهدات استرداد، مهم‌ترین منابع استرداد می‌باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با توجه به اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی، قراردادهای بین‌المللی، مقدم بر قانون داخلی‌اند. به هر صورت، حجم بالای معاهدات بین دولت‌ها در زمینه استرداد، نشان‌ از قابلیت آمرانه شدن این تعهد دارد اما علیرغم لزوم شمول قاعده استرداد، استثنائاتی نیز وجود دارد که در اجرای استرداد موانعی به وجود می‌آورد. برخی از این موانع، ملاحظات قانونی و برخی دیگر ناشی از تشریفات استرداد و برخی جنبه حقوق بشری دارد. شرط مجرمیت متقابل، اختصاصی بودن استرداد (قاعده اختصاصیت)، ممنوعیت استرداد اتباع داخلی، ممنوعیت استرداد در جرایم سیاسی ازجمله مصادیق منع استرداد می‌باشند. در این پژوهش، موانع استرداد مجرمین با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles to Extradition in Iranian and International Criminal Law

نویسنده [English]

  • Mahdi Madihi Tameh
PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The obligation to extradite or prosecute criminals and defendants by the contracting governments is one of the issues affecting the judicial assistance of the governments. Domestic laws and extradition treaties are the most important sources of extradition that, in case of conflict between the two, according to the principle of precedence of international law over domestic law, international agreements take precedence over domestic law. In any case, the high volume of treaties between governments in the field of extradition shows that this obligation can become mandatory, but despite the necessity of including the rule of extradition, there are exceptions that create obstacles in the implementation of extradition. Some of these obstacles are legal considerations, others are due to extradition procedures, and some are related to human rights. The condition of mutual criminality, exclusivity of extradition (rule of exclusivity), prohibition of extradition of domestic citizens, prohibition of extradition in political crimes are examples of prohibition of extradition. In this research, the obstacles to the extradition of criminals have been investigated with a descriptive-analytical method, and finally, suggested solutions to overcome these obstacles have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles to Extradition
  • Prohibition of Extradition
  • International Extradition Treaties