واکاوی صلاحیت‌های دادستان در زمینه استرداد بین‌المللی مجرمین در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از سؤالات مطروحه در مباحث حقوق جزای بین‌المللی این است که دادستان به‌عنوان یکی از مقامات ارشد نظام قضایی در نظام قضایی ایران و در جهت حفظ و احیای حقوق عامه در امور کیفری بین‌المللی چه وظایفی دارد و دادستان‌ها دارای چه اختیاراتی در امور بین‌الملل خصوصاً مسائل مربوط به استرداد اتباع خارجه مجرم و یا تعلیق تعقیب آنها می‌باشند؟ تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، دادستان دارای وظایف و اختیاراتی درخصوص استرداد بین‌المللی مجرمین بیگانه و تعلیق تعقیب آنها در قلمرو ایران می­باشند. لیکن به نظر می­رسد قانونگذار با توجه به تحولات بین‌المللی و افزایش حضور اتباع خارجه در ایران و همچنین روند روبه‌رشد مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور باید با تدوین قوانین جدید گام مؤثرتری در جهت شفاف نمودن نقش برجسته دادستان در زمینه استرداد مجرمین بیگانه و مسائل کیفری بین‌المللی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Powers of the Attorney General in Extradition of International Criminals in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Manuchehr Tavassoli Naini 1
  • Shahram Safaei 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economy, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D of Private Law, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economy, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

One of the questions raised in the discussion of international criminal law is what are the duties of the attorney general as one of the senior officials of the judiciary in the Iranian judiciary and in order to protect and restore public rights in international criminal affairs and what are the powers of attorney generals? In international affairs, especially issues related to the extradition of foreign nationals or the suspension of their prosecution. Recent research with descriptive –analytical method shows that in the judicial system of the Islamic Republic of Iran, attorney generals have duties and powers regarding the extradition of foreign criminals and the suspension of their prosecution in the territory of Iran. However, It seems that the legislator, considering international developments and the increase presence of foreign nationals in Iran, as well as the growing trend of Iranian immigration abroad should take a more effective step to clarify the prominent role of the attorney general in the extradition of foreign criminals and take away international criminal issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alien Offender
  • Powers of the Attorney General
  • Extradition of Criminals