ماده 9 قانون مجازات اسلامی، قاعده‌ای بی‌محتوی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

ماده 9 قانون مجازات اسلامی از دو منظر مورد توجه می‌باشد ابتدا می‌توان آن را مقرره‌ای برای اعطا صلاحیت جهانی به محاکم ملی و موجبی برای محاکمه مرتکبین جرایم بین‌المللی در داخل کشور دانست و نیز آن را فراتر از ماده 9 قانون مدنی روزنه امیدی برای ورود مفهوم خود اجرایی مقررات بین‌المللی به نظام حقوق داخلی کشور ایران، تشخیص داد. در این پژوهش سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی ثابت شود که ماده مزبور از حیث اول به سر منزل مقصود نرسیده و باوجود اعطای صلاحیت جهانی به محاکم ملی فاقد کارایی است. بر همین اساس پیشنهاداتی برای برون رفت از این مشکل ارائه می‌گردد. با این وجود این ماده رویکردی مترقیانه‌تر نسبت به ماده 9 قانون مدنی دارد زیرا از چارچوب التزام نسبت به تعهدات معاهداتی خارج شده است و به مقررات حقوق بین‌الملل عام توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Article 9 of the Islamic Penal Code, a Meaningless Rule for Dealing with International Crimes

نویسنده [English]

  • Jabar Issayan
Ph.D, Department of Law, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Article 9 of the Islamic Penal Code is of interest from two points of view. First, it can be considered as a provision to grant international jurisdiction to national courts and as a reason for prosecuting the perpetrators of international crimes inside the country, and secondly Article 9 of the Civil Code is a tool for introducing the notion of self executing international regulations in domestic legal system of Iran. In this research, it has been tried to prove by descriptive-analytical method that the said article is ineffective despite granting universal jurisdiction to national courts. Based on this, some suggestions are provided to overcome this problem. Nevertheless, this article has a more progressive approach compared to Article 9 of the Civil Law because it is out of the framework of commitment to treaty obligations and pays attention to the provisions of general international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 9 of the Islamic Penal Code
  • International Crimes
  • Universal Jurisdiction